අර්නස්ට් ක්ලයින් විසින් සූදානම් ක්‍රීඩකයා දෙක

සූදානම් ක්‍රීඩකයාගේ පොත

"රෙඩි ප්ලේයර් වන්" පළමු කොටස එළි දැක්වීමේ සිට සිනමාවේ මිදාස් රජු වන ස්පිල්බර්ග් 2018 දී ඇයව සිනමාවට කැඳවාගෙන යන තෙක් ඇගේ හොඳ කාලය ගෙවී යනු ඇත. මේ සියල්ල සිදු වූයේ අර්නස්ට් ක්ලයින් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශ්වයට ය ඔබ්බට බොහෝ දේ රැගෙන යන්න ...

දිගටම කියවන්න

හොඳම අර්නස්ට් ක්ලයින් පොත් 3 යි

අර්නස්ට් ක්ලයින් පොත්

විද්‍යා ප්‍රබන්ධ වල ඇති හොඳම දේ නම් එහි අපට සෑම ආකාරයකම කියවීම් සොයා ගත හැකි වීමයි. අර්නස්ට් ක්ලයින් වැනි කල්පිතයක් හරහා ගමන් කරමින් අපව නව ලෝකයකට ගෙන යන අභ්‍යවකාශ ඔපෙරාවන්, ඩිස්ටෝපියාවන්, යුක්‍රෝනි හෝ පශ්චාත්-එළිදරව් යෝජනා වලදී බිම් කොටස් කැපීමේ සිට දාර්ශනික දක්වා ...

දිගටම කියවන්න

අර්නස්ට් ක්ලයින් විසින් සූදානම් කළ ක්‍රීඩකයා

book-ready-player-එක

විශේෂ ප්‍රයෝග හා ක්‍රියාදාම කථා සඳහා කැප වූ හත්වන කලාවේ වර්තමාන තත්වය තුළ හොඳ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ පොත්වල තර්ක ගබඩා කිරීමෙන් සිනමාවෙන් අනතුරුදායක සංක්‍රාන්තිය නිකම්ම දෘශ්‍ය සංදර්ශනයක් ලෙස වන්දි ගෙවයි. ස්ටීවන් ස්පීල්බර්ග් මේ සියල්ල දන්නා අතර ඔහු සොයා ගැනීමට සමත් වී ඇත ...

දිගටම කියවන්න

දෝෂය: පිටපත් කිරීමක් නැත