3 بهترین کتاب PD James

کتابهای PD جیمز

بدنام ترین تغییر در میان نویسندگان زن در ژانر رمان پلیسی بین این دو اتفاق افتاد Agatha Christie و پی دی جیمز. اولی تا زمان مرگش در سال 1976 آثار زیادی نوشت، دومی در حدود سال 1963، زمانی که بیش از چهل سال داشت، شروع به انتشار رمان های پلیسی کرد، سنی که ...

ادامه مطلب

دیگر نخواب ، توسط PD James

دیگر نخوابید

هر رمان نویس بزرگ در ژانر تفریح ​​کوتاه ، رهایی یا حتی مکاشفه می یابد. از این رو ، نویسنده بزرگی مانند PD جیمز نیز به عنوان فضای تجمع مجدد با اثر یا موزها از داستان یا داستان استفاده کرد. زیرا وقتی ...

ادامه مطلب

خطا: بدون کپی