Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Awyr Las, gan Daria Bignardi

Awyr Las Bignardi

Mae sbel ers i dorcalon adael rhamantiaeth i wneud apwyntiad gyda'r seiciatrydd, fel mab pob cymydog. Yn adrodd bod torcalon amrwd yn cymryd dimensiwn arall yn nwylo Daria Bignardi. Oherwydd ei fod yn ymwneud â dadwisgo trallod y maent yn ei adael mewn unigedd oer cyn Bydysawd sy'n…

Parhewch i ddarllen

Lleuad Lawn, gan Aki Shimazaki

Lleuad lawn Shimazaki

Mae gan ysgrifennu am gariad yn Aki Shimazaki ystyriaeth unigryw, fflachiadau dirfodol sy'n amrywio o wacter torcalon i wanwyn dihysbydd paradocsaidd infatuation cilyddol. Dyfroedd sy'n llifo'n gyfochrog ac sy'n deffro'r un teimlad o unman cyn gynted ag y bydd y ddiod olaf yn cael ei draenio. Ymhlith…

Parhewch i ddarllen

Stori Shuggie Bain gan Douglas Stuart

Stori Shuggie Bain

"Arwr yw unrhyw un sy'n gwneud yr hyn a all," daeth Romain Roilland i ben gan dynnu sylw at yr holl ddoethineb yn y byd. Ond nid oes llawer y credwn y gall plentyn ei wneud i adennill ei blentyndod. Oherwydd bod colli disgynydd yn annaturiol wrth golli rhiant ...

Parhewch i ddarllen

Grym y ci, o Thomas Savage

nofel The Power of the Dog Thomas Savage

Hanes o Thomas Savage ganwyd ym 1967 sydd bellach yn dod atom gyda'r ffyrnigrwydd rhyfedd hwnnw o'r daeargrynfeydd mwyaf annisgwyl. Yn y gorffennol gallai ymddangos fel hanes yr Unol Daleithiau dwfn, heddiw mae'n cael ei ailddarganfod fel naratif personol pwerus, o'r cychwyn o leiaf, sy'n ymchwilio i'r syniad hwnnw o'r hyn ...

Parhewch i ddarllen

Sw Mengele gan Gert Nygardshaug

Sw Mengele Nofel

Mae bob amser yn amser da i ddysgu rhywfaint o chwilfrydedd idiomatig fel "Sw Mengele", ymadrodd a wnaed ym Mhortiwgaleg Brasil sy'n tynnu sylw at anhrefn unrhyw beth, gyda chysyniad sinistr y meddyg gwallgof a ddaeth â'i ddyddiau ymddeol i ben yn union ym Mrasil. Rhwng hiwmor du a rhagdybiaeth amrwd o ...

Parhewch i ddarllen

Aflonyddwch y Nos, gan Marieke Lucas Rijneveld

Aflonyddwch y nos

Y pethau gwaethaf yw'r rhai sy'n digwydd y tu allan i amser. Nid oes unrhyw amser yn dda ar gyfer hwyl fawr cynnar. Er gwaethaf hyn, mae'r pethau gwaethaf yn digwydd, gyda'r ddiweddeb afreolus honno na ellir ei hegluro mewn rheswm dynol er gwaethaf ceisio ei chysylltu â rhyw fath o ragarweiniad marwolaeth i wobrwyon neu ...

Parhewch i ddarllen

Olion Tawelwch, gan John Boyne

Olion traed distawrwydd

Tynged pob awdur ddylai fod i ysgrifennu ei waith gorau ychydig cyn gadael y llwyfan, naill ai trwy dynnu'n ôl o fyd llenyddiaeth neu drwy farwolaeth. Amrwd ond gwir. Oherwydd yn ddiweddarach rydym yn dod o hyd i achosion fel John Boyne, yn methu â esgyn dros ei blentyn ...

Parhewch i ddarllen

Mam Frankstein, o Almudena Grandes

Mam Frankstein

Dwi bob amser yn gweld etymoleg y gair hysteria yn chwilfrydig. Oherwydd ei fod yn dod o'r groth mewn Groeg. Ac mae mor hawdd yn dilyn cysylltiad hawdd ac ffiaidd y fenyw â'r gwallgof yn ôl natur. Aberrant. Almudena Grandes yn y nofel hon, mae'n edrych ar ysbyty seiciatryddol benywaidd penodol a fodolai yn ...

Parhewch i ddarllen

Ar ôl Kim, gan Ángeles González Sinde

Ar ôl Kim

Marwolaeth yw'r dirgelwch mwyaf, yr enigma mwyaf a all hongian drosom os gwelwn fywyd fel nofel. Mae cyn ac ar ôl yr edefyn amserol yn cael ei dorri ar gyfer y rhai sydd ag amheuon, gan ddadansoddi unigrwydd fel na fyddent erioed wedi ystyried ei ystyried. O hynny…

Parhewch i ddarllen

Pryd yn y Gaeaf, gan Hubert Mingarelli

llyfr-a-pryd-yn-gaeaf

Llyfr synthetig yn ei holl agweddau, o'i ychydig dudalennau i'w frawddegau byr. Ond nid oes unrhyw beth yn ddamweiniol yn Hubert Mingarelli, mae gan bopeth ei esboniad ... Gall y cryno ddod yn annifyr pan fydd yn feistrolgar yn ymchwilio i naratif tywyll fel hyn. Nid oes angen rhoi mwy o fanylion ...

Parhewch i ddarllen