Y 3 llyfr gorau gan Juan Carlos Onetti

Llyfrau gan Juan Carlos Onetti

Mae'r Juan Carlos Onetti annirnadwy, ynghyd â Mario Benedetti ac Eduardo Galeano, yn ffurfio buddugoliaeth lenyddol o'u Uruguay cyffredin i'r Olympus o lythyrau yn Sbaeneg. Oherwydd rhwng y tri maen nhw'n ymdrin â phopeth, unrhyw genre mewn rhyddiaith, pennill neu ar y byrddau. Er bod pob un yn cynnig hynny ...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Inc sympathetig, gan Patrick Modiano

Inc cydymdeimladol Patrick Modiano

Yn ei ddyled ddihysbydd i'r XNUMXfed ganrif. Cyfnod llawn straeon gwych wrth i ni symud i ffwrdd mewn amser, mae Modiano yn ein harwain trwy lain sy'n ail-greu'r syniad hiraethus hwnnw o'r byrhoedlog. Yn y syniad o'r olion posibl y gallwn, neu ...

Parhewch i ddarllen

Ynys y Goeden Golledig, gan Elif Shafak

Nofel Ynys y Goeden Goll

Mae gan bob coeden ei ffrwyth. O'r goeden afalau gyda'i demtasiynau hynafol, digon i'n taflu ni allan o baradwys, i'r goeden ffigys gyffredin gyda'i ffrwythau anghyffredin wedi'i llwytho â symbolaeth rhwng yr erotig a'r cysegredig, yn dibynnu ar sut rydych chi'n edrych arno ac, yn anad dim, yn dibynnu ar pwy sy'n edrych arno... Stori yn y …

Parhewch i ddarllen

Yn yr Haf, gan Karl Ove Knausgård

Yn yr Haf, gan Karl Ove Knausgard

Mae stori bywyd yn ei esblygiad cylchol o'r tymhorau yn nodi mynedfa ac allanfa gapaidd golygfa pob un. Yn y gorffennol, roedd cael eich geni yn y gaeaf yn her i oroesi. Heddiw prin ei bod yn anecdot ymddangosiadol, o ystyried ymdrechion Karl Ove Knausgard ...

Parhewch i ddarllen

Calon Triana, gan Pajtim Statovci

Nofel Calon Triana

Nid yw'r peth am gymdogaeth boblogaidd a hyd yn oed telynegol Triana yn mynd. Er bod y teitl yn pwyntio at rywbeth tebyg. Mewn gwirionedd, efallai na fyddai hen Pajtim Statovci da hyd yn oed yn ystyried cyd-ddigwyddiad o'r fath. Mae calon Triana yn tynnu sylw at rywbeth gwahanol iawn, i organ symudol, at fod, ...

Parhewch i ddarllen

Byddaf ar fy mhen fy hun a heb barti, gan Sara Barquinero

Byddaf ar fy mhen fy hun a heb barti, gan Sara Barquinero

Mae'n wir ei bod yn anodd dod o hyd i leisiau newydd sy'n siarad am gariad wedi'i wreiddio mewn hollbwysigrwydd, gydag athroniaeth, gyda throsglwyddedd o gyffyrddiad y croen neu hyd yn oed o orgasm. A bod y mater yn her naratif gyfan lle gall yr ysgrifennwr neu'r ysgrifennwr ar ddyletswydd ddangos, os na ...

Parhewch i ddarllen

Teulu Martin, gan David Foenkinos

Y teulu Martin o Foenkinos

Yn gymaint â'i fod yn cuddio ei hun fel hanes arferol, rydym eisoes yn gwybod nad yw David Foenkinos yn ymchwilio i foesau na pherthnasoedd rhyng-deuluol i chwilio am gyfrinachau neu ochrau tywyll. Oherwydd bod yr awdur Ffrengig sydd eisoes yn fyd-enwog yn fwy o lawfeddyg y llythrennau mewn siâp a ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Emil Cioran

Nid oes unrhyw besimist cwbl argyhoeddedig yn cyrraedd 84, fel yn achos Cioran. Rwy'n dweud hyn oherwydd y penderfyniad i dynnu sylw at yr awdur hwn fel nihilist ailgyfrifiadol y mae ei negyddiaeth a'i ofn am fywyd yn ffurfio naratif sy'n gyfochrog â'r condemniad o fyw. ...

Parhewch i ddarllen

Bywyd ar brydiau, gan Juan José Millás

Rwy'n archebu bywyd ar brydiau

Yn Juan José Millás darganfyddir dyfeisgarwch eisoes o deitl pob llyfr newydd. Ar yr achlysur hwn, ymddengys bod "Bywyd ar adegau" yn ein cyfeirio at ddarnio ein hamser, at y newidiadau mewn golygfeydd rhwng hapusrwydd a thristwch, at yr atgofion sy'n ffurfio'r ffilm honno y gallwn ...

Parhewch i ddarllen

Tuag at Harddwch, gan David Foenkinos

llyfr-i-harddwch

I siarad am Foenkinos yw mynd at un o awduron sylfaenol y naratif cyfredol, gyda’r newid cenhedlaeth hwnnw sy’n tynnu sylw at lenyddiaeth glasurol canrif o nawr, yr adroddwr a adlewyrchodd intrahistory XNUMXain ganrif a gafodd ei boddi rhwng unigolyddiaeth a dieithrio fel prif wrthdaro ...

Parhewch i ddarllen