Y 3 llyfr gorau gan Anne Tyler

Llyfrau Anne Tyler

Mae'r beunyddiol yn ofod cyffredin i bob bod dynol. O ddrysau mewnol pob tŷ, wedi eu tynnu o guddwisg y foment, y cymeriadau yr ydym ni yw'r mwyaf sicr o fodolaeth. Ac mae Anne Tyler yn cysegru ei gwaith i'r math hwnnw o ymyrraeth lawnach, sydd ...

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Idaho gan Emily Ruskovich

Idaho gan Emily Ruskovic

Y foment pan fo bywyd yn fforchio. Roedd y cyfyng-gyngor a osodwyd gan siawns syml, trwy dynged neu gan Dduw yn swyno i ailadrodd golygfa Abraham gyda'i fab Isaac, dim ond gydag amrywiadau anrhagweladwy o'r diweddglo. Y pwynt yw ei fod yn ymddangos fel pe bai bodolaeth ...

Parhewch i ddarllen

Golau'r Haf, ac Wedi'r Nos, gan Jón Kalman Stefánsson

Golau'r haf, ac yna'r nos

Mae'r oerfel yn gallu rhewi amser mewn lle fel Gwlad yr Iâ, sydd eisoes wedi'i siapio gan ei natur fel ynys sy'n hongian yng Ngogledd yr Iwerydd, yr un pellter rhwng Ewrop ac America. Beth sydd wedi bod yn ddamwain ddaearyddol unigol i adrodd y cyffredin gydag eithriadoldeb i'r gweddill...

Parhewch i ddarllen

Ynys y Goeden Golledig, gan Elif Shafak

Nofel Ynys y Goeden Goll

Mae gan bob coeden ei ffrwyth. O'r goeden afalau gyda'i demtasiynau hynafol, digon i'n taflu ni allan o baradwys, i'r goeden ffigys gyffredin gyda'i ffrwythau anghyffredin wedi'i llwytho â symbolaeth rhwng yr erotig a'r cysegredig, yn dibynnu ar sut rydych chi'n edrych arno ac, yn anad dim, yn dibynnu ar pwy sy'n edrych arno... Stori yn y …

Parhewch i ddarllen

Wilder a minnau gan Jonathan Coe

Nofel Mr. Wlider a minnau

Wrth chwilio am stori sy'n mynd i'r afael â'r bydysawd hwnnw sy'n datblygu mewn perthnasoedd dynol eginol, mae Jonathan Coe, o'i ran ef, yn ymdrin â choethder y manylion mwyaf mewnsylliadol. Wrth gwrs, ni all Coe gefnu ar y gwerthfawrogrwydd manwl hwnnw y mae'n ei roi yn ei gyd-destun gyda'r disgrifiadau mwyaf cyflawn. O…

Parhewch i ddarllen

Y ddawns a'r tân, gan Daniel Saldaña

Y ddawns a'r tân

Gall aduniadau fod mor chwerw ag ail gyfle mewn cariad. Mae hen ffrindiau'n ymdrechu i adennill gofod nad yw'n bodoli mwyach i wneud pethau nad ydyn nhw'n perthyn mwyach. Nid ar gyfer unrhyw beth yn benodol, dim ond oherwydd yn ddwfn nad ydyn nhw'n bodloni, ond yn syml yn ceisio ...

Parhewch i ddarllen

Rhieni Pell, gan Marina Jarre

Nofel Y Rhieni Pell

Roedd yna amser pan oedd Ewrop yn fyd anghyfforddus i gael ei eni, lle daeth plant i'r byd yng nghanol hiraeth, dadwreiddio, dieithrio a hyd yn oed ofn eu rhieni. Heddiw mae'r mater wedi symud i rannau eraill o'r blaned. Y cwestiwn yw cymryd y farn honno ...

Parhewch i ddarllen

Nefoedd Uwchlaw'r To, gan Nathacha Appanah

Nofel "Yr awyr ar y to"

Pwy arall a ryddhaodd ddeigryn gydag anturiaethau Marco i chwilio am ei fam. Y tro hwn byddai oes y prif gymeriad, Lobo, yn dod ag ef yn nes at Holden Caulfield (ie, merch ifanc nihilistig enwog Salinger). A'r peth yw hynny hefyd ffigwr y fam ...

Parhewch i ddarllen

Saith dydd Mawrth, gan El Chojin

Nofel Saith Môr gan El Chojin

Mae angen dwy ran ar bob stori os yw math o synthesis i'w gael, a dyna beth yw pwrpas unrhyw fframwaith sy'n mentro i diriogaeth dynwared emosiynol. Nid yw'n fater o dynnu sylw at y math hwn o naratifau deuol o flaen y person cyntaf. Oherwydd hefyd ...

Parhewch i ddarllen

Ar goll, gan Alberto Fuguet

Ar goll, gan Alberto Fuguet

Mae yna adegau pan fydd iaith yn cyd-fynd â stori gyda'r ysgafnder mwyaf manwl gywir. Oherwydd nad oes angen telynegol na chelfyddyd i chwilio am berson sydd wedi diflannu. Mae sobrwydd naratif yn gwneud y llwybr hwn at aduniad personol yn gyfansoddiad o wirdeb ac agosrwydd i ddod â ni'n agosach at bawb ...

Parhewch i ddarllen

Gwahanol, gan Eloy Moreno

Gwahanol, gan Eloy Moreno

Tiwnio manwl wrth ddarllen, cytgord naratif penodol rhwng Eloy Moreno a Albert Espinosa. Oherwydd bod y ddau yn olrhain eu nofelau gyda'r stamp dilysrwydd hwnnw o amgylch ystrydebau byw a'u symffonïau terfynol annisgwyl o'r rhai mwyaf diddorol. Byddai'n rhywbeth felly, tra ...

Parhewch i ddarllen