Y 5 llyfr gorau gan y gwych Matilde Asensi

Llyfrau Matilde Asensi

Yr awdur par rhagoriaeth par yn Sbaen yw Matilde Asensi. Lleisiau newydd a phwerus fel yna Dolores Redondo Maent yn nesáu at y gofod anrhydeddus hwn o'r awdur Alicante, ond mae ganddynt ffordd bell i fynd eto i'w chyrraedd. Yn ei yrfa hir, yn ôl proffesiwn, thema a nifer o…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau o Ildefonso Falcones

ysgrifennwr-ildefonso-hebogau

Dylid cymryd uchafsymiau a brawddegau poblogaidd bob amser fel arweiniad, ar unrhyw agwedd y cânt eu cymhwyso ati. Rwy'n dweud hyn oherwydd byddai'r ffaith ei bod yn anoddach aros na chyrraedd yn gwasanaethu achos Ildefonso Falcones. Cyrhaeddodd, cyrhaeddodd y copa ac, er gwaethaf yr anhawster i gadw sylw ...

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Luis Zueco

Llyfrau Luis Zueco

Cyfarfûm â Luis Zueco ar dorrid a Zaragoza 23 Ebrill ychydig flynyddoedd yn ôl. Darllenwyr pendro a basiwyd gan Paseo Independencia ymhlith cymaint o lyfrau a arddangoswyd ar y diwrnod pelydrol hwnnw Dydd San Siôr. Gofynnodd rhai am lofnodi trylwyredd tra bod eraill yn arsylwi o'r ochr arall rhag ofn ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr Robert Graves gorau

Llyfrau Robert Graves

O ganlyniad i ddarllen y llyfr The Sixteen Trees of the Somme, gan Larss Mytting, fe wnes i ennyn cyfranogiad y mawr Robert Graves yn y frwydr a ddigwyddodd yn y rhanbarth Ffrengig hwnnw o'r Somme, lle bu farw mwy na miliwn o filwyr ac i mewn sy'n berchen ar…

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Dewin y Kremlin, gan Giuliano da Empoli

Dewin y llyfr kremlin

Er mwyn deall realiti mae'n rhaid i chi gymryd llwybr hir tuag at y tarddiad. Mae esblygiad unrhyw ddigwyddiad dynol-gyfryngol bob amser yn gadael cliwiau i'w darganfod cyn cyrraedd uwchganolbwynt corwynt popeth, lle prin y gellir gwerthfawrogi tawelwch marw annealladwy. Mae'r croniclau yn codi mythau a'u…

Parhewch i ddarllen

3 Nofel Hanesyddol Orau Ken Follett

Ar y pryd ysgrifennais fy nghofnod ar y llyfrau gorau gan Ken Follett. A'r gwir yw fy mod, gyda'm chwaeth at fyned yn groes i'r presennol, wedi darfod i mi osod tri chynllwyn mawrion a ddarfu i'r olwg gyffredinol ar weithiau mwyaf adnabyddus y llenor Cymreig mawr yn y cyfnod diweddar. Ond gyda'r…

Parhewch i ddarllen

Y blynyddoedd o dawelwch, gan Álvaro Arbina

Mae'r blynyddoedd o dawelwch, Álvaro Arbina

Fe ddaw amser pan fydd amgylchiadau gofidus yn goresgyn y dychymyg poblogaidd. Mewn rhyfel nid oes lle i chwedlau y tu hwnt i'r ymroddiad i oroesi. Ond mae yna fythau bob amser sy'n pwyntio at rywbeth arall, at wydnwch hudolus yn wyneb y dyfodol mwyaf anffodus. Rhwng…

Parhewch i ddarllen

Ffantasi Almaeneg, gan Philippe Claudel

Ffantasi Almaeneg, Philippe Claudel

Mae'r intrastorïau rhyfel yn ffurfio'r senario mwyaf noir posibl, yr un sy'n deffro arogleuon goroesi, creulondeb, dieithrwch a gobaith o bell. Mae Claudel yn cyfansoddi'r brithwaith hwn o straeon gydag amrywiaeth o ffocws yn dibynnu ar ba mor agos neu bell y mae pob naratif yn cael ei weld. Mae gan y naratif byr gymaint â hynny…

Parhewch i ddarllen

Y 3 llyfr gorau gan Hilary Mantel

lliain bwrdd hilary-hilary

Ar ôl rhywfaint o ddechreuadau llenyddol petrusgar rhwng genres mor wahanol â ffuglen hanesyddol a'r genre rhamantaidd presennol (y math hwnnw o straeon rosy), daeth Hilary Mantel i fod yn awdur cyfunol o'r hanesyddol. O dan ymbarél y genre hwn, llwyddodd i ennill dwy wobr Booker ddwywaith,…

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau Santiago Posteguillo

Llyfrau gan Santiago Posteguillo

Mae'n debyg mai'r awdur Sbaeneg mwyaf gwreiddiol o nofelau hanesyddol yw Santiago Posteguillo. Yn ei lyfrau rydym yn dod o hyd i naratif hanesyddol pur ond gallwn hefyd fwynhau cynnig sy'n mynd y tu hwnt i ffeithiau hanesyddol i ymchwilio i hanes meddwl neu gelf neu lenyddiaeth. Y gwreiddioldeb…

Parhewch i ddarllen

Y ferch darllen, gan Manuel Rivas

Merch Darllen, Manuel Rivas

Ychydig fisoedd ar ôl ymddangos yn Galisia, gallwn hefyd fwynhau'r stori fach wych hon yn Sbaeneg. Gan wybod blas Manuel Rivas am wasgu'r intrahanesyddol (a hyd at yr eiliad o gael ei gyffwrdd gan ei ysgrifbin hyd yn oed yn anecdotaidd), gwyddom ein bod yn wynebu un o'r cynllwynion ymroddedig hynny a…

Parhewch i ddarllen