Y 3 llyfr gorau gan Camilla Läckberg

Llyfrau Camilla Lackberg

Mae gan y nofel drosedd Nordig yn Camilla Läckberg un o'i phileri cryfaf. Diolch i Camilla a llond llaw o awduron eraill, mae'r genre ditectif hwn wedi cerfio cilfach haeddiannol ar y byd. Bydd ar gyfer gwaith da Camilla ac eraill tebyg iddo ...

Parhewch i ddarllen

3 llyfr gorau JD Barker

Llyfrau gan J.D. Barker

Os ydych chi'n cymysgu cyfansoddiad â dylanwadau tywyll ag agweddau ar ffilm gyffro seicolegol, dirgelwch, genre troseddol, arswyd clasurol, i gyd wedi'u profi ar adegau gydag ychydig ddiferion o ffantastig, rydych chi'n gweld JD Barker yn synthesis da. Gan ystyried yn ogystal allu sydd ganddo i ymgynghori â'i gymeriadau o…

Parhewch i ddarllen

Llyfrau y mae'n rhaid i chi eu darllen cyn i chi farw

Y llyfrau gorau mewn hanes

Pa deitl gwell na hwn? Rhywbeth ysgafn, ysgafn, sibilantly rhodresgar. Cyn marw, ie, gwell y llai o oriau ymlaen llaw i wrando arno. Dyna pryd y byddwch chi'n cymryd eich rhestr o lyfrau hanfodol ac yn croesi allan y gwerthwr gorau gan Belén Esteban, yr un sy'n cau cylch darllen eich bywyd... (jôc oedd hi, un macabre...

Parhewch i ddarllen

Yr ast, gan Alberto Val

Yr Ast, gan Alberto Val

Weithiau mae dyfnderau'r enaid, lle nad yw'r golau'n cyrraedd, yn dod o hyd i amser a ffordd i fwynhau eu hunain yn eu ffordd eu hunain. Mae ynys dawel fel Tenerife yn dod yn bwynt lle mae'r holl ddrygioni wedi'i grynhoi ar ffurf drygioni, dinistr a chystuddiau annirnadwy gydag agwedd benodol ar demtasiwn ...

Parhewch i ddarllen

Holly, oddi wrth Stephen King

Holly, oddi wrth Stephen King, Medi 2023

Bydd yn rhaid aros tan ddiwedd yr haf i roi adolygiad da o’r newydd Stephen King. Un o’r straeon hynny sy’n dilyn hen lwybrau’r Brenin cyntaf rhwng digwyddiadau paranormal a sinistr, neu’r ddau beth wedi’u cyfuno’n berffaith mewn dychmygol lle mae gan bopeth le tuag at y mwyaf credadwy...

Parhewch i ddarllen

Ar Ddiwedd y Byd, gan Antti Tuomainen

Ar un pen i'r byd

Mae gan y dieithrio wreiddyn y rhyfedd, yr estron i'r blaned hon. Ond mae'r term yn y diwedd yn pwyntio mwy at golli rheswm. Yn y nofel hon gan Antti Tuomainen crynhoir y ddau begwn. Oherwydd o’r cosmos daw olion mwynau anghysbell y mae pawb yn dyheu amdano yn wahanol…

Parhewch i ddarllen

Dylech Fod Wedi Mynd Gan Daniel Kehlmann

Fe ddylech chi fod wedi mynd, Daniel Kehlmann

Mae'r suspense, y ffilm gyffro honno ag amrywiaeth o ddadleuon, yn addasu'n gyson i batrymau newydd. Yn ddiweddar, mae'r ffilm gyffro ddomestig i'w gweld yn pleidio'r un o gyflwyno straeon annifyr, byth yn well nag o uwchganolbwynt y cyfarwydd i gynnig amheuon am y rhai sydd agosaf atom ni. Ond mae rhai patrymau yn cael eu cynnal bob amser. Achos …

Parhewch i ddarllen

Y Dyn yn y Labrinth, gan Donato Carrisi

Gŵr y labyrinth, Carrisi

O'r cysgodion dyfnaf weithiau dychwel dioddefwyr sydd wedi gallu dianc rhag y tynged mwyaf anffodus. Nid mater o’r ffuglen hon gan Donato Carrisi yn unig mohono oherwydd yn union ynddi cawn adlewyrchiadau o’r rhan honno o hanes du sy’n ymestyn i unrhyw le bron. Gallai fod yn…

Parhewch i ddarllen

Forgotten Bones, gan Douglas Preston a Lee Child

Esgyrn Anghofiedig, Preston a Phlentyn

Y Gorllewin Gwyllt a'r Rhuthr Aur. Wrth i'r Unol Daleithiau newydd ehangu tua'r gorllewin, ffurfiodd ceiswyr ffortiwn eu halldeithiau eu hunain hefyd yng nghanol y XNUMXeg ganrif. Goleuadau a chysgodion i anturwyr o bob math i goncro tiriogaeth wyllt. Gwyllt yn enwedig yn y…

Parhewch i ddarllen

Pwysigrwydd eich enw, gan Clara Peñalver

Pwysigrwydd eich enw, Clara Peñalver

Nid yw nofelau suspense Clara Peñalver wedi'u cyfyngu eto i sagas diddiwedd. Mae'n ymddangos bod y peth yn mynd yn fwy tuag at fflachiadau creadigol sy'n arwain at un stori. Ac mae gan y peth ei fanteision oherwydd mae rhywun yn creu'r bwystfilod a'u gwrthwynebwyr ac yna'n anghofio mai nhw yw'r ...

Parhewch i ddarllen

Gwyn Immaculate, gan Noelia Lorenzo Pino

Gwyn immaculate, Noelia Lorenzo

Mae'r straeon sy'n canolbwyntio ar gymunedau bach ar gyrion y byd eisoes yn deffro'r teimlad hwnnw o bryder am yr anhysbys. O hipis i sectau, mae gan gymunedau y tu allan i'r dorf mading fagnetedd rhyfedd. Yn bennaf os edrychir ar y dieithrwch rhwng cyffredineddau a osodir, ...

Parhewch i ddarllen

Mae popeth yn llosgi, gan Juan Gómez-Jurado

nofel Popeth yn llosgi Gómez Jurado

Gan ddod â ni'n agosach at hylosgiad digymell gyda thon wres wedi'i wneud o wres cyn amser, mae'r "Mae Popeth yn llosgi" gan Juan Gómez-Jurado yn dod i fygu ein hymennydd hyd yn oed yn fwy gydag un o'i blotiau amlochrog. Oherwydd yr hyn y mae'r awdur hwn yn ei wneud yw rhoi prif gymeriad cyffredin i'w blotiau. Dim byd gwell am hyn...

Parhewch i ddarllen