3 Llyfr Gorau Kim Stanley Robinson

Mae Ffuglen Wyddonol (ie, gyda phriflythrennau) yn genre sy'n gysylltiedig â lleygwyr â math o subgenre ffansïol heb ddim mwy o werth nag adloniant yn unig. Gyda'r unig enghraifft o'r awdur rydw i'n dod â hi yma heddiw, Kim stanley robinsonByddai'n werth dinistrio'r holl argraffiadau annelwig hynny am y math hwn o lenyddiaeth fel math o ffansin ar gyfer deallusion hwyr y nos neu blant mor ddychmygus ag y maent yn wledig.

Oherwydd bod Mr Stanley yn ddoethuriaeth lwyr mewn llenyddiaeth, o amryw o brifysgolion America, a ddewisodd ysgrifennu CiFi o'r diwedd i gael lleoliad delfrydol i ddympio lliaws o bryderon o'r radd flaenaf fel ecoleg, sy'n deillio o wleidyddiaeth a thywyllwch economaidd. rhyddfrydiaeth fel yr epitome perffaith o'r dystopia gwaethaf a ragwelwyd gan fawrion eraill CiFi a'i rhagflaenodd fel HG Wells, George Orwell, Philip K Dick, Aldous Huxley, Ray Bradbury a llawer o rai eraill y mae eu rhagfynegiadau yn ymddangos o bryd i'w gilydd gyda phwysau macabre sicrwydd ...

Yn anad dim, diwylliodd Stanley Robinson genre caled, yr un sy'n symud i ffwrdd o'n byd (neu o'n hamser ni o leiaf), i geisio dod o hyd i atebion, er nad ydyn nhw ar hyn o bryd ond yn edrych i'r dychymyg ffrwythlon, i gyfyngiad dybryd ar adnoddau neu i godi ymwybyddiaeth o hynny o leiaf. dod i ben fwy neu lai yn agos at gydbwysedd ansefydlog ein byd.

Croeso i'r darn mawr olaf o ffuglen wyddonol galed, cau eich gwregysau diogelwch a pharatoi ar gyfer eu tynnu oddi yno.

Y 3 Llyfr a Argymhellir Uchaf gan Kim Stanley Robinson

2312

Y dyfodol, y drych hwnnw sy'n dechrau adlewyrchu'r trychineb, yr apocalypse neu'r diwedd, beth bynnag rydyn ni am ei alw. Mae Stanley Robinson yn teithio i'r dyfodol ac yn cymryd pleser ynddo, gan ddod â'r hyn y gall gwyddoniaeth ei ddarganfod fel gobaith.

Y Ddaear yw'r hyn sy'n weddill o'r hyn oeddem, nid yw'n rhoi mwy ohono'i hun. Ac er efallai nad yw ein rhywogaeth yn haeddu unrhyw baradwys a gynigir gan Dduw, mae greddf goroesi a dyfalbarhad ffydd ddall yn grymuso gwyddonwyr i geisio lleoedd newydd y tu hwnt i'n haul.

Rydyn ni yn y ganrif XXIV. Mae gwyddoniaeth a thechnoleg yn rhannu teilyngdod ein tafluniad posibl i fannau newydd lle'r ydym yn bodoli. Ond yn y flwyddyn a ragwelir yn y teitl, yn y 2312 tyngedfennol mae'n ymddangos bod balchder dynol yn edrych allan ar yr eiliad dyngedfennol pan fydd y cosmos yn cynllwynio yn erbyn ein cynnydd rhyngserol.

2312 Robinson

Efrog Newydd, 2140

Ychydig ganrifoedd cyn y nofel flaenorol, er eu bod yn gwbl annibynnol ar yr un hon ... Yn ôl astudiaethau gwyddonol sydd, yn seiliedig ar newid yn yr hinsawdd, yn rhagweld cynnydd esbonyddol yn lefel y môr, lleoliad Efrog Newydd ac yn enwedig ei ynys Manhattan, dônt parth risg am ddim cymaint o flynyddoedd i ddod.

Yn y llyfr hwn, mae canlyniadau astudiaethau cyfredol yn trawsnewid Efrog Newydd yn Fenis sy'n agored i drylwyredd y cefnfor y mae peirianneg a balchder yn unig yn ymdrechu i'w chynnal fel dinas gyfanheddol wych.

Yn wyneb y cynnig hwn, mae prif gymeriad y cynnig naratif yn rhoi ystyriaeth arbennig. A yw'n ymwneud â chynnig nofel inni neu ddatgelu'r hyn sy'n dod ein ffordd trwy le mor arwyddluniol i'r Gorllewin ag Efrog Newydd?

Nodweddir ffordd o fyw Efrog Newydd gan ei ddeinameg, ei gallu i osod tueddiadau yng ngweddill y byd a'i natur cosmopolitan rhagoriaeth par. Dinas breuddwyd America a busnes y byd. Arwyddlun gallu dyn i wladychu'r byd.

Dim ond…, bydd gan y natur a orfodir i gael ei marcio gan ein hymyrraeth lawer i'w ddweud yn ein bwriad i oresgyn ein gallu trawsnewid ein hunain. Oeddech chi'n gwybod, os ydym yn cymharu hanes y blaned Ddaear â blwyddyn galendr, mai dim ond ychydig funudau o'r diwrnod olaf y mae hynt ein gwareiddiad yn ei gymryd? Gallwn feddwl mai'r blaned yw ein byd ni, bod popeth ar gyfer ein gwasanaeth.

Ond y gwir amdani yw mai dim ond math o gam ydyn ni. Ac y gallwn ni ein hunain fod yn achosi'r difodiant a ragwelir. Mae gwahanol gymeriadau yn cyflwyno eu bywydau beunyddiol i ni o'r hyn a oedd ar un adeg yn adeiladau mwyaf arwyddluniol Efrog Newydd.

Mosaig o'r flwyddyn honno 2140 lle gallwn weld y bod dynol yn gyfarwydd â thrychineb, gan ddwyn atgofion hynafol o ddinas lle roedd afonydd a thir wedi'u gwahaniaethu'n berffaith, nid fel yn y dyfodol hwnnw lle mae popeth yn ddŵr, gan orchfygu llanw newydd ein huchelgais diderfyn a'n persbectif sero ar y dyfodol hwnnw.

Efrog Newydd, 2140

Amserau reis a halen

Reis a halen, bwydydd o'r drefn gyntaf ac elfennau sylfaenol ar gyfer datblygiad hanesyddol ein gwareiddiad cyn y prynwriaeth a globaleiddio craff.

Am unwaith, mae'r awdur yn mynd yn ôl i'r gorffennol, i'r dyddiau hynny pan oedd dyn yn dal i fyw mewn lle heb fapio'n llwyr, gyda'i chwedlau a'i gredoau ... Mae'r pla bubonig eisoes yn ddigwyddiad pwysig yn Ewrop 1349.

Mae'r boblogaeth yn ildio gan y miliynau, gan ddinistrio hanner eneidiau'r cyfandir cyfan. Dyna pryd mae'r awdur yn cynnig cydamseriad i dorri goruchafiaeth y byd Gorllewinol a throsglwyddo'r byd i barti pŵer newydd rhwng Mwslemiaid a Tsieineaid.

Mae'r Ddaear yn newid am byth, mae esblygiad cymdeithasol a gwleidyddol yn cymryd llwybr newydd hynod ddiddorol y mae'r awdur yn ei ddisgrifio gydag angerdd a swyn darganfyddwr byd newydd.

Amserau reis a halen
5 / 5 - (7 pleidlais)

4 sylw ar "Y 3 llyfr gorau gan Kim Stanley Robinson"

 1. Mae Red Mars yn well na 2312, a Mars werdd hefyd.
  Mae 2312 yn addasiad cyfochrog o'r saga Martian yn ei ddiweddaru a'i ganolbwyntio ar blanedau mewnol cysawd yr haul.
  Times of Rice and Salt Rwyf am ei ddarllen, mae ganddo enw da iawn.
  Ni orffennodd 2140 fy bachu er ei bod yn fwy realistig nag Aurora yn teithio mor bell â hynny.
  Mae Red Moon yn un cam arall ymlaen yn ei weledigaeth gymhleth o'r byd, mae wedi dychwelyd i'w wreiddiau ac wedi rhoi ffocws mwy masnachol fel yn Red Mars neu 2312 i'r prif blot (sydd bob amser yn eilradd i egluro'r hyn sydd wir o ddiddordeb ynddo nofelau), i ddod o hyd i ddarllenwyr mwy llinol.
  Nid yw Luna Roja ychwaith yn pasio unrhyw hidlydd fel y gallwn weld rhai o'i uwch weithiau ar y teledu.
  Awdur amlochrog ac ymroddedig gwych y mae gennym y moethusrwydd o'i fwynhau, sy'n parhau i ysgrifennu am amser hir.

  ateb
  • Dadansoddiad perffaith.
   Yn yr amrywiaeth chwaeth mae gras.
   Boed hynny fel y bo, gwerthfawrogir yr agwedd gynhenid ​​honno ar ymgysylltu llenyddol a mwy gan CiFi bob amser.

   ateb

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo