Y 3 llyfr gorau gan Alberto Vázquez Figueroa

I mi Alberto Vazquez-Figueroa Yr oedd yn un o'r awduron trosiannol hynny yn ieuenctid. Yn yr ystyr fy mod yn ei ddarllen yn selog fel awdur gwych anturiaethau cyffrous, tra roeddwn yn paratoi i wneud y naid tuag at ddarlleniadau mwy meddylgar ac awduron mwy cymhleth. Byddwn yn dweud mwy. Siawns yn ei ysgafnder thematig ymddangosiadol roedd rhywbeth o anthropoleg, o broffiliau seicolegol mwy cywrain, o ymwybyddiaeth ecolegol, wrth gwrs. Agweddau na ddarparodd darlleniadau eraill a oedd yn fwy nodweddiadol o oes ifanc, o leiaf nid mewn crynodeb mor gywrain.

Nid yw cyd-ddigwyddiadau yn bodoli ac yn y naid honno o ddarllenydd ifanc tuag at lyfrau eraill, gweithredodd Vázquez Figueroa fel lifer. Dychwelais yn ddiweddar i Vázquez Figueroa ac rwyf wedi gwirio bod ei allu naratif yn dal yn gyfan.

Rydyn ni'n siarad heb amheuaeth am un o'r ysgrifenwyr hiraf, gyda gyrfa sy'n fwy na 50 mlynedd! Mae'n debygol, mewn geiriaduron, pan edrychwn am y gair "ysgrifennwr" y bydd ei wyneb sy'n gysylltiedig â'r proffesiwn hwnnw eisoes yn ymddangos. Pen-blwydd euraidd gyda'r gorlan sydd wedi mynd yn bell.

Ond mae'n rhaid i mi ddewis, unwaith eto, y tri llyfr hynny, y podiwm nofelau Alberto Vázquez Figueroa. Ewch amdani.

3 Llyfr a argymhellir gan Vázquez Figueroa

Tuareg

Dydw i ddim fel arfer yn ffan mawr o ganmol triolegau, bilogies neu amlieithoedd (cymerwch y termau newydd yn awr), ond ni allwch wneud heb y cyfansoddiad hwn o sawl nofel am fyd y bobl Tuareg.

Arweiniodd y cyntaf o'r tri llyfr a gysegrodd i'r bobl Affricanaidd hyn fi i nosweithiau serennog yn yr anialwch, ynghyd â chroesawu pobl sydd, yn y gofod hynod greulon hwn, yn cyfansoddi ideoleg foesol a ffordd o fyw o ddilysrwydd digymar.

Ar ôl i chi fynd i mewn i'r stori, mae ei dilyniannau "The eyes of the Tuareg" a "The Tuareg olaf yn eich gwahodd i barhau ar daith hynod ddiddorol. Mae'r cyntaf o'r rhandaliadau yn ein cyflwyno i'r inmouchar bonheddig Gacel Sayah, prif gymeriad absoliwt y nofel hon.

Ef yw meistr absoliwt ehangder anfeidrol anialwch. Un diwrnod mae dau ffoadur o'r gogledd yn cyrraedd y gwersyll, ac mae'r Immouchar, sy'n ffyddlon i ddeddfau lletygarwch cysegredig canrifoedd oed, yn eu croesawu. Fodd bynnag, mae Gacel yn anwybyddu y bydd yr un deddfau hynny yn ei lusgo i antur farwol ...

llyfr-tuareg

Pennawd am y noson

Un o nofelau olaf yr awdur. Gwaith sy'n rhoi enghraifft dda o esblygiad creadigol a'i allu i adrodd straeon gwahanol iawn. Mae hefyd yn angenrheidiol tynnu sylw at bwynt diymwad ymrwymiad cymdeithasol y gwaith hwn gyda phwynt o wadu llygredd. Mae Caribel yn gweithio fel putain mewn puteindy moethus. Mae hi'n fenyw ddiwylliedig a deallus, sy'n trin ei hun yn oer yn ei masnach gyda'r unig amcan o gronni arian ac ymddeol ar ôl ychydig flynyddoedd.

Tan un noson mae'n clywed sŵn rhyfedd yn dod o ystafell cydweithiwr a phan mae'n mynd i ymchwilio mae'n gweld ei chorff yn waedlyd. Yna mae Caribel yn penderfynu mentro popeth i ddarganfod beth ddigwyddodd i'w ffrind mewn gwirionedd.

Bydd ei hymchwiliadau yn mynd â hi i Panama, ac yno bydd yn cymryd rhan mewn cynllwyn cymhleth sy'n ymestyn ei tentaclau i'r Unol Daleithiau, lle mae ethol arlywydd newydd yn bygwth newid trefn y byd: ei enw yw Donald Trump.

pennawd llyfr-i-nos

Y bwystfil hardd

Fforiwr cyffrous i hanes trwy gymeriad macabre, sef Irma Grese, y gwarcheidwad hwnnw o Auschwitz ... Yn ystod cynhadledd ar ddyfodol y llyfr digidol, mae Mauro Balaguer, golygydd â gyrfa broffesiynol hir, yn dod ato gan cain a hardd Mae hen fenyw sy'n rhoi cerdyn iddo ar ei chefn wedi'i hysgrifennu "The Beauty Beast" mewn coch, ar yr un pryd, wrth ddangos tatŵ iddo, dywed: "Fi oedd ei gaethwas a dyma'r prawf. Os ydych chi eisiau mwy o fanylion, ffoniwch fi.

Yn ddiddorol ac wedi ei swyno gan yr hyn y mae'n synhwyro y gallai fod yn llwyddiant cyhoeddi mawr olaf iddo, mae Balaguer yn gohirio ei holl ymrwymiadau ac yn cychwyn perthynas ddwys gyda'r hen fenyw er mwyn dysgu stori unigryw a llethol: stori Irma Grese, sy'n fwy adnabyddus am «Yr hardd bwystfil ', Gwarcheidwad-oruchwyliwr yng ngwersylloedd crynhoi a difodi ofnadwy Auschwitz, Bergen-Belsen a Ravensbrück.

Yn hyfryd, yn sadistaidd, yn dreisgar ac yn drefnydd miloedd o ddienyddiadau menywod a phlant, cafodd Irma yr anrhydedd amheus o gael ei rhoi ar brawf, ei gael yn euog a'i ddienyddio am "droseddau yn erbyn dynoliaeth" pan oedd hi newydd droi dau ddeg dau.

Bydd yr hen fenyw yn dweud wrth Balaguer sut y cyfarfu â hi a sut y gwnaeth ei gorfodi i ddod yn gyfrinachol, gwas, cogydd a chaethwas rhyw. Nofel anodd ond trugarog lle mae Alberto Vázquez-Figueroa yn portreadu un o'r cymeriadau mwyaf gwaedlyd a drwg mewn hanes.

bwystfil llyfr-y-harddwch

A dyma fy tair nofel orau Vázquez Figueroa. Straeon o wahanol adegau sy'n ffurfio sampl fach o rodd greadigol yr awdur hwn. Os nad ydych erioed wedi ymroi i unrhyw un o lyfrau Alberto Vázquez Figueroa eto, byddwch yn ofalus gyda'i allu i fachu, meddyliwch fod ganddo gannoedd yn fwy ...

Llyfrau diddorol eraill gan Alberto Vázquez Figueroa

Bison Altamira

Mae celf yn fwy felly ar yr achlysur cyntaf. Oherwydd y darganfyddiad, y tro cyntaf. Roedd protoman Altamira i fod yn destun eiddigedd i'r holl grewyr dilynol. Gallai rhyw fath o falchder dasgu ei gydwybod pan welodd ei hun yn gallu efelychu bywyd, gan hela golygfeydd mewn murlun byrfyfyr... Copïodd y peintwyr eraill ei syniad...

Stori ffuglen am hynafiad anghysbell iawn, yma o'r enw Ansoc, yr arlunydd gwych a drodd ogof tua 15.000 o flynyddoedd yn ôl yn lleoliad mwyaf rhyfeddol ar gyfer galwedigaeth artistig a thalent greadigol eithriadol bodau dynol.

Filoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae artistiaid o bob arddull a tharddiad yn parhau i droi eu llygaid ag edmygedd at yr ogof honno ac at y creawdwr hwnnw, a ysbrydolodd y geiriau dadlennol a briodolir i Pablo Picasso: “o Altamira mae popeth yn ddirywiad.”

4.7 / 5 - (12 pleidlais)

8 sylw ar "Y 3 llyfr gorau gan Alberto Vázquez Figueroa"

 1. Noswaith dda, dwi wedi bod yn darllen Alberto Vázquez Figueroa ers pan o'n i'n ifanc iawn a bydda i'n dweud wrthoch chi fy mod i'n hoffi ei holl lyfrau a'i nofelau, a dweud y gwir, bob tro mae'n cyhoeddi llyfr dwi'n ei brynu. Dim ond ar ôl i mi ddweud, darllenwch yr holl lyfrau y gallwch chi, mae'n werth chweil.

  ateb
 2. Rwy'n credu bod ganddo well na Rumbo a la Noche a La Bella Bestia; yn benodol Manaus, Ali in Wonderland, Bora Bora ...

  ateb
   • Rwyf wedi bod yn ddarllenydd cyson o Alberto Vásquez Figueroa ers pan oeddwn yn ugain oed ac rwyf wedi darllen bron pob un o'i lyfrau.I mi, rwy'n arbennig o hoff o bopeth y mae'n ei ysgrifennu a'i gyhoeddi. Bob tro y bydd yn dod â llyfr allan, rwy'n ei brynu ac felly rwyf wedi caffael casgliad pwysig iawn o'i lyfrau. Rwy'n argymell i bawb ddarllen ei holl lyfrau.

    ateb

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.