Sut y Bûm yn Hedfan Dros Nyth y Gog gan Sydney Bristow

Sut y Bûm yn Hedfan Dros Nyth y Gog gan Sydney Bristow
llyfr cliciwch

Ac mae dau gymeriad eisoes yn gallu hedfan dros nyth y gog. Yn y lle cyntaf, Randle Patrick McMurphy, y gwnaethom ni i gyd roi wyneb Jack Nicholson histrionig iddo yn ei ddehongliad gwallgof o brif gymeriad y stori arloesol hon am ysbytai seiciatryddol a'u trigolion. Yn yr ail safle rydym bellach yn dod o hyd i Sydney, menyw hanner ffordd rhwng y cymeriad go iawn a'r ffugenw hwn a ddefnyddiwyd ar gyfer stori cyfnod o wallgofrwydd introspective o'r foment drawmatig y penderfynodd adael y byd ar hediad a oedd ond yn torri esgyrn amrywiol. .

Y gwir yw bod y trosiad rhyfedd o hedfan dros nyth y gog yn ymddangos i mi fel y mwyaf cywir i ddiffinio unrhyw gyfnod o dywyll meddwl. Dim byd mor wallgof ac ar yr un pryd mor symbolaidd. Yn rhyfeddod y syniad mae hud cychwynnol rhywun sy'n dyfeisio cysyniad. Hedfan dros nyth y gog i ddiffinio'r allanfa honno ohoni eich hun, y dadbersonoli sy'n rhagamcanu ewyllys yr unigolyn tuag at hediad afreolus hediad disynnwyr.

Ac ar wahân, fel y dywedaf, ceisiodd Sydney hedfan. Mewn egwyddor, nid ar nyth y gog ond o'r bont honno lle ceisiodd ffarwelio â'r byd, byd mor wag ag y mae'n ymddangos ei fod yn llawn bendithion a ffawd ar yr hyn y mae pobl ar gyfartaledd yn ei ystyried yn hapusrwydd.

Daw stori'r hyn a ddigwyddodd i esgyrn Sydney gan Ana, sy'n rhagamcanu ar ei chymeriad y daith trwy'r cyfnod hwnnw rhwng seiciatryddion, meddyginiaethau a chanolfannau rhyngwladoli. Ac mae'r stori honno'n mynd trwy'r 37 diwrnod y cerddodd Sydney o amgylch nyth y gog hwnnw oddi uchod, gan chwilio am lain lanio ar yr un pryd ag y dechreuodd fwynhau'r golygfeydd.

Oherwydd weithiau bydd y dadbersonoli hwnnw, y golled ewyllys honno sy'n adeiladu ein tynged, hefyd yn ein darganfod yn ddynol ac yn ddiymadferth, yn agored ond yn dueddol o deimlo eto gyda mwy o ddwyster heb i'r waliau gael eu codi am flynyddoedd.

Yn y dyddiadur a ysgrifennwyd "dwy law" rhwng Ana a'i alter ego Sydney, rydyn ni'n darganfod stori o fynd i fyny ac i lawr y sleid honno y gall y meddwl fod. Ond yn anad dim gwelwn sut mae dynoliaeth, yn ei ystyr fwyaf caredig, i raddau mwy ymhlith y rhai sy'n uno yn wyneb adfyd. A dim adfyd gwaeth na'r ysbrydion a ddeffrodd o'r tu mewn ym mhawb sy'n hedfan dros nyth y gog ar ryw adeg.

Nawr gallwch chi brynu'r llyfr How I Flew Over the Cuckoo's Nest, dyddiadur Sydney Bristow, yma:

Sut y Bûm yn Hedfan Dros Nyth y Gog gan Sydney Bristow
post cyfradd

Gadael sylw

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

gwall: Dim copïo